17. novembri kuulutas president Alar Karis uudishimu päevaks. Otsustas siis 7.C ka uudishimutseda, et kuidas loodusõpetuse, matemaatika ja bioloogia tunnis õpitud teooriat saab kasutada praktilise ülesande lahendamisel.

Selleks sõideti hommikul Väike-Maarja Gümnaasiumi Värkstuppa, mis on päris korralik loodusainete labor.  Laboris saadi ülesanne selle kohta, et kolm kriminaalset tüüpi varastasid akvaariumist kellegi kuldmündid. Kasutades kromatograafiat, areomeetrit, lahuste tiheduste määramist, kalibreerimisgraafikute koostamist, protsentarvutusi ning mikrovetikate uurimist pidid õpilased leidma süüdlase. Ei kulunud kahte tundigi, kui tublidel uurijatel oli „mündivaras“ teada.

Kuna Väike-Maarjas on ka Sisekaitseakadeemia Päästekolledži õppekoht, siis uuriti kuidas Eestis päästjaid koolitatakse. Eriti põnev oli Ebaveres asuv väliõppe väljak, kus toimub igas valdkonnas  vajamineva pääste praktiline õpe. Lõpuks vallutati ka päästjate õppetorn ja sellega pandi punkt uudishimu päevale ning sõideti koju tagasi.

Klassijuhatajana kiidan õpilasi südika ja aruka tegutsemise eest nii laboris kui ka päästjate juures.

Lorina Kukk