27. septembril toimus selle õppeaasta esimene teema- ja aruteluõhtu lastevanematele. Teemaks oli laste õppimine ja õppimise toetamine. Käsitleti, kuidas toimub õppimine ja mis on õppimist mõjutavad tegurid. Jagati nõuandeid ja kogemusi sellest, kuidas toetada lapse õppimist kodus ja koolis.

Järgmine lastevanemate teema- ja aruteluõhtu toimub 18.oktoobril kell 18 ja vaimse tervise kuu raames keskendutakse laste emotsionaalsete oskuste arendamisele ja tunnetemaailmaga hakkamasaamisele.

Marie Runnel
Paide Hammerbecki Põhikooli koolipsühholoog