17. märtsil 2023 toimus maakondlik 8.-9. klasside käsitöö ja kodunduse olümpiaad. Käsitöö olümpiaadil osales 8 õpilast neljast koolist, kodunduse olümpiaadil 10 õpilast viiest koolist.

Olümpiaad koosnes kahest osast- teoreetilisest ja praktilisest. Käsitöös oli teemaks “Materjalid kui ressurss” ja kodunduses “Toiduressursside väärindamine”.

Petra Cassandra Laaneoks II koht käsitöös

Liis Margaret Tamme IV koht kodunduses

Sandra Triisa V koht käsitöös

Evelyn Mändla 9.-10. koht kodunduses

Kiitus tublidele osalejatele!

Käsitöö ja kodunduse õpetaja
Pirjo Aer