aimse tervise kuu raames kutsus KiVa meeskond 1. ja 5. klassi lapsevanemaid kooli kohtumisõhtule. Tutvustati põhjalikumalt KiVa programmi eesmärke, sisu ja tegevusi. Arutleti, kuidas kooli ja kodu koostöös on võimalik kiusamist veelgi tõhusamalt vähendada. Üheskoos leiti, et lapsevanemate roll on tähtis ja seetõttu on oluline vanemate teavitamine ja kaasamine.

Täname koosolekul osalejaid aktiivse ja sisuka arutelu eest!
Uute kohtumisteni!

Kersti Varik
Taimi Jürgenstein