19. mail külastas 6A klassi tuntud mälutreener Tauri Tallermaa. Saime teadmisi ajust, tähelepanust ning mälust. Mõtlesime, miks on vaja õppida. Selgus, et me ei õpi puhtalt teadmiste jaoks. Me õpime, et aru saada! Õppimise eesmärk on, et sa saaksid elus ISE hakkama. Selleks, et ise hakkama saada, peame ka ise tööd tegema.

Mida on vaja meeldejätmiseks?
1. Tähelepanu
2. Seostamine
3. Kordamine (kasutamine)

Meeldejätmine on protsess. See nõuab sinu tähelepanu, seoste loomist ning kasutamist. Kui sa oled tähelepanelik ja natukenegi pingutad, siis jääb ka meelde. Meelde saab jääda ainult see, millest mõtled. Kui tähelepanu hajub, siis ei saagi meelde jätta. Seega sellest ei piisa, kui sa vaid oma õpetajat kuulad. Aju hakkab tööle ise lahendades. See, et ma midagi näen ja kuulen, ei tähenda, et tean ja oskan.

Lõpetuseks, just seoste loomise abil klassiruumis suutis 6A klass edukalt meelde jätta 20 suvalist sõna õiges järjekorras. Meie tähelepanelikkust pandi korduvalt proovile, kuid need 2 õppetundi möödusid väga huvitavalt ning lõbusalt – täname tuntud mälutreenerit!

Teate koostas:
Ele Koha