18.oktoobril toimus koolimajas selle õppeaasta teine teema- ja aruteluõhtu lastevanematele. Vaimse tervise kuu raames keskenduti sellel korral lapse emotsionaalsete oskuste arendamisele ja lapse toetamisele tugevate tunnetega toimetulekul. Jagada sai nõuandeid ja kogemusi, kuidas vanemana ise suuta rahulikuks jääda olukorras, kus lapse emotsionaalne seisund on suuri väljakutseid nõudev. Või kui ise rahulikuks jääda ei õnnestu, mida teha selleks, et enda jaoks aeg maha võtta ilma last hetkeemotsiooni ajel kahjustamata. Emotsioonikaardid olid abiks tunnetega seotud sõnavara meenutamisel ja aju ülesehituse tundmaõppimine aitas mõista, miks on emotsioonidel niivõrd suur jõud meie mõtlemise ja käitumise üle.

Aitäh osalistele aktiivse arutelu, kaasamõtlemise ja kogemuste jagamise eest!

Teemakohaseid praktilisi nõuandeid ja töölehti leiab veebilehelt https://tarkvanem.ee/suhe-lapsega/rahunemispaus/

Järgmine teema- ja aruteluõhtu toimub 15.novembril kell 18.00 ning külla tuleb noorsoopolitsei. Täpsem info tuleb paar nädalat enne kohtumist.

Marie Runnel
PHPK koolipsühholoog