22. ja 23. aprillil toimus Tartu Ülikooli Chemicumis loodusteaduste olümpiaadi praktiliste ülesannete lahendamise voor kuhu kutsuti piirkonna vooru parimad.

Viiekümne kutsutud õpilase seas esindas Järvamaad meie kooli õpilane Karl Erik Kirss.

Kõik praktilised ülesanded olid vaatega tulevikku. Osalejad pidid tegema katseid, mille abil saab kunagi võimalikuks Kuu pinnasest vee eraldamine, Kuul tekkiva jääkvee analüüs ja puhastamine ning taimede kasvatamine Kuul. Seega oli katsete sooritamisel vaja lõimida teadmisi füüsikast, keemiast, bioloogiast ja matemaatikast.

Karl Erik esines igati südikalt ning saavutas praktilise tööga 73% maksimumpunktidest. See andis võimaluse tõusta üldarvestuses mitmeid kohti kõrgemale ning Karl Erik Kirss on Eesti arvestuses 34. noor loodusteadlane.

Õpetajad Lorina ja Silva on väga uhked Karl Eriku saavutuste üle.

Teate koostas Lorina Kukk