Paide Hammerbecki Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub esmaspäeval, 11. septembril 2023 algusega kell 17:30 kooli aulas.

Koosoleku päevakord:
1. Ülevaade 2022-2023 õppeaastal läbi viidud rahuloluküsitlusest ning planeeritavad tegevused murekohtade lahendamiseks.
2. Kokkuvõte kooli tegevusest 2022-2023 õppeaastal ning põhieesmärgid ja põhitegevused 2023-2024 õppeaastal – Barbi Paatsi, koolijuht
3. Kokkuvõte kooli hoolekogu tegevusest 2022-2023 õppeaastal- Asko Osula, hoolekogu esimees
4. Uue hoolekogu liikme ja juhatuse esimehe valimine.
5. Koolipsühholoog Marie Runnel tutvustab õppimist toetavaid võtteid ja tegevusi, millele keskendume alanud õppeaastal.

Olete väga oodatud!

Barbi Paatsi
Koolijuht