Palun Teid osaleda Paide Hammerbecki Põhikooli lastevanemate üldkoosolekul esmaspäeval, 10.septembril 2018.a.
Koosolek algab kell 18:00 ja toimub kooli aulas.

Päevakorras:
1. Lühiülevaade kooli tegevusest 2017-2018 õppeaastal – Vello Talviste, kooli direktor
2. Ülevaade kooli hoolekogu tegevusest 2017-2018 õppeaastal – Margus Vilmre, hoolekogu esimees
3. Kooli 2018-2019 õppeaasta eesmärgid ja olulisemad tegevused – Vello Talviste, kooli direktor
4. Lastevanemate esindajate valimine kooli hoolekogusse – Vello Talviste, kooli direktor

Vello Talviste
Paide Hammerbecki põhikooli
direktor