Palju, palju õnne meie kooli säravale õppejuht Kersti Kertsmikule, keda autasustati Paide linna vapimärgiga!

Tema kohta on öeldud nii:
Kersti Kertsmik on pikaaegne Paide koolielu edendaja, kes on kokku 34 aastat töötanud õppealajuhatajana, neist 19 aastat on ta olnud varasema Paide Gümnaasiumi ehk tänase Hammerbecki põhikooli õppejuht. Ta on edumeelne ning uuenduste algataja ja eestvedaja. Kertsmiku õpilasi ja õpetajaid suunav ning toetav tegevus on loonud suurepärase aluse kooli õpilaste suurepäraste õpitulemuste saavutamisele eksamitel ja tasemetöödes. Oluline on Kersti roll ka loodusteaduslike õppeainete õpetamise arendamisel oma koolis – ta on olnud mitmete toetust ja rakendust leidnud projektide autor ja eestvedaja.

Kolleegid on Kertsmiku väga head tööd korduvalt esile tõstnud ja ta on mitmel korral olnud nomineeritud “Eestimaa õpib ja tänab” auhinnagalale ning 2015. aastal oli ta ka finalistide hulgas.