26. oktoober 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Edastan reedel, 23. oktoobril 2020 kell 16:57 kooli saabunud Haridus- ja teadusministeeriumi infokirja.
Palun toimida selles olevate soovituste järgi.

Heade soovidega,

Vello Talviste
kooli direktor

Reisilt tulles soovitame koju jääda

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni
ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt <www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/testimine>

Värskeimat reisiinfot koondab Välisministeerium <vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-e…

Kõik kevadise distantsõppeperioodi ajal ning enne seda loodud asjakohased veebiseminarid ja koolitused õpetajatele, koolijuhtidele, õpilastele ja lapsevanematele on leitavad Youtube’ist <www.youtube.com/playlist?list=PLZ_uMqYCd3Q2O7-kaFQfI…

Tehnoloogiavaldkondade kasutamisel leiab näiteid ja inspiratsiooni ka Hariduse Tehnoloogiakompassist <kompass.hitsa.ee/>

Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nii koolidele, tugispetsialistidele kui lapsevanematele nõu, kuidas praeguses kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada telefonil 7350750 (tööpäeviti kell 12-16). Praktilisi soovitusi ja materjale leiate ameti veebilehelt harno.ee/distantsope


Tegusat ja turvalist uut õppeperioodi!

__________________________________________________

26.september 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Viis nädalat tagasi saatis Haridus- ja teadusministeerium (HTM) soovitused, milliste alusel oleme seni õppetööd koolis korraldanud. Septembri algul tekkis üle Eesti väga paljudel lastevanematel ja ka koolide töötajatel küsimusi, millise tervisliku seisundi korral võib õpilane/õpetaja kooli õppetööle tulla ja millal mitte.
HTM koostöös Terviseametiga on koostanud täpsustatud soovitused, kuidas tuleb meil kõigil praeguses situatsioonis tegutseda. Need on kirjale manusena lisatud.
Palun neid tähelepanelikult lugeda ja arvestada.

Lisaks teatan, et meie kool jätkab tavaõppe korras. Piiranguid rakendame selles osas, mis puudutab tunni- ja kooliväliseid üritusi. Kui midagi muutub, siis anname sellest teile koheselt teada.

Neljapäeval toimus linnapea eesistumisel koosolek, kus linna haridusasutuste juhid andsid ülevaate oma asutuste töökorraldusest. Ühiselt leiti, et oleme tegutsenud mõistlikult. Arutelu jälgides tunnetasin, et meie koolis rakendatud ohu vältimise meetmed on veidi rangemad kui teistel. Siiski arvame, et need on õigustatud. Rahvatarkuski ütleb, et “Parem karta, kui kahetseda!”.

HTM ja Terviseameti soovitused (sept 2020)

__________________________________________________

15. september 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Kooliaastat on nüüdseks kaks nädalat möödas ja töörütm koolis on tekkimas.
Õnneks ei ole COVID-19 (koroona) viirus Paidesse jõudnud ja praegu saame tavaõppe korras õppetööd jätkata. Loodame, et kaua.
Oleme rakendanud viiruseohu vähendamiseks meetmeid, neid ka täpsustanud ja muutnud vastavalt praktilisele kogemusele.

Alljärgnevalt selgitan neid meetmeid, milliste rakendamisega on praktikas kõige rohkem probleeme ja küsimusi olnud:
1. Nõue, et kooli ei tule haiged lapsed, jääb kehtima.
Küsimusi on tekitanud, et kas väikese nohu ja väikese köhaga võiks õpilane kooli tulla. Lisan, et õpilaste puudumine koolist on sel aastal tavapärasega võrreldes suurem.
Selgitus: pikas telefonivestluses Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) järelevalve peaspetsialistiga sain selgituse, et selle, kas laps võib väikese või püsiva haigussümptomitega kooli tulla või ei, saab otsustada pädev isik ehk siis meditsiinitöötaja. Ta lisas, et seda küsimust on nendelt väga-väga palju küsitud ja ähipäevil pidi tulema HTM-ist sellekohane selgituskiri koolidesse.
Lisan, et meie koolis on med.õde kohal esmaspäeva, kolmapäeva ja reede hommikul ja ta ütles mulle, et tema juurde võib haigussümptomi tõsiduse hindamiseks õpilasi saata.
2. Ekskursioone ja muid sarnaseid üritusi ei korraldata.
Ühiseid sõite teatrisse, kontserdile, muuseumi jne kooli/klassi poolt ei korraldata. Väljasõidu-matkad Järvamaa loodusesse on lubatud. Klassiõhtud on lubatud. Põhimõte seisneb selles, et igapäevaselt õppetunnis koos olev kollektiiv võib ka peale tunde koos olla, aga ei tohi minna kohtadesse, kus palju võõraid inimesi.
3. Koolimaja külastamine on piiratud.
Põhimõte on selline, et koolimajas viibivad päevasel (õppetöö) ajal ainult õpilased ja õpetajad ning halduse ja söökla töötajad.
Lapsevanematele on õpetajate ja kooli töötajatega põhiliseks info vahetamise kanaliks Stuudium, lisaks e-post ja telefon.
Kui siiski on väga vaja mõne õpetaja või koolitöötajaga kokku saada, siis tuleb see eelnevalt kokku leppida ja siis lubatakse siseneda koolimaja klassidesse ja ametiruumidesse.
Eelkokkulepet ei pea olema, kui kutsujaks pooleks on õpetaja või kooli töötaja.

Neid ja mitmeid teisi piiranguid rakendame ikka selleks, et omalt poolt oleks tehtud tavaõppe tingimustes võimalikult palju, et ära hoida viiruse levikut meie kooli, meie peredesse, meie linna. Siinjuures palume kooli poolt mõistvat suhtumist ja ka arusaamist, et me kõik teeme neid toiminguid esimest korda ja kui kõik kohe ei suju nii, nagu vaja, siis toimigem koos põhimõttel „Kus viga näed laita, seal tule ja aita!“

Lugupidamisega
Vello Talviste
kooli direktor

__________________________________________________

29. august 2020

Lugupeetud lapsevanemad

Suvepuhkuste aeg on lõppemas ning koolilapsi ja nende peresid ootab ees uus kooliaasta.
Kuigi algava õppeaasta algust varjutab COVID-19 viiruse leviku laienemise oht, näeme siiski, arvestades Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) soovitusi koolielu korraldamisel, võimalust korraldada Paide Hammerbecki Põhikoolis kooliaasta avaaktus traditsiooniliselt kogu kooliperele korraga 01. septembril 2020 algusega kell 11:00 Paide E-Piim Spordihallis.

Alljärgnevalt mõned olulisemad koolielu korralduslikud asjad, millistega õpilaste kodud peavad arvestama ja peavad teadma seoses algava õppeaastaga ning mis tulenevad Terviseameti ja HTM-i soovitustest:
1. Kooli tohivad tulla ainult terved õpilased. Õpetajad ja koolitöötajad jälgivad koolis väga tähelepanelikult õpilaste tervislikku seisundit ning õpilastel vähimagi haigussümptomi tuvastamisel saadame selle õpilase koheselt koju tagasi.
2. Alati on oluline pidev infovahetus kooli ja kodu vahel. Eeloleval perioodil on infovahetuse põhikanaliks Stuudiumi suhtlus, lisaks telefon ja e-kirjad.
3. Kui lapsevanemal on väga vajalik tulla koolihoonesse, siis see tuleb eelnevalt kokku leppida õpetaja või koolitöötajaga, kellega soovite koolihoones kokku saada. Kokkuleppest teavitatakse kooli valvelauda ning kas hommikupoole kooli administraator või õhtupoole valvur ei luba teid koolihoonesse, kui teil eelregistreerimine on tegemata.
4. Eelregistreerimisel küsitakse ka põhjust, miks soovite koolimajja tulla. Mitteolulise põhjuse korral on meil õigus keelduda kokkusaamisest koolis.
5. Erandina lubame septembri algul koolimajja 1. klassi õpilasi saatvad vanemad.
6. Õppetöö alates 02. septembrist algab tavapäraselt tunniplaani alusel. Kool rakendab mõningaid koolisiseseid meetmeid, et õpilaste ja õpetajate vahelisi kontakte vähendada: vahetundide ajal hajutame õpilasi niipalju kui võimalik, vähegi mõistliku ilma korral suuname õpilasi vahetundideks kooliõuele ja spordiväljakule.
7. Õpilaste toitlustamise korraldus jääb samaks, mis oli eelmisel õppeaastal. Koolile toitlustusteenus pakkuv Baltic Restaurants AS on kirjalikult kinnitanud, et nende töökorraldus vastab Terviseameti poolt kehtestatud nõuetele.
8. Kool on varustatud desovahenditega nii kätele kui ka pindadele ja soovi korral on võimalik saada näomaski administraatori käest. Siinjuures rõhutan, et siiski on kõige tõhusam desinfitseerimismeetod käte sagedane pesemine.
Need olid põhilisemad asjad, mida oleme rakendamas. Kooli juhatus jälgib pidevalt olukorda ja vajadusel täpsustab või täiendab viirusetõrje vajadusest tulenevaid meetmeid ning anname neist ka teile teada.
Koolis me selgitame õpilastele septembri esimestel päevadel kõiki neid töökorralduse muudatusi. Palun rääkige ka kodus oma lastele nendest ja rõhutage, et ennast ja kaaslasi hoidev käitumine ning hoolsus isiklikus hügieenis on väga olulised, et kõik koos püsiksime terved.

Heade soovidega,
Vello Talviste
kooli direktor