Meie koolis on õuesõpe alati olnud iseenesest võetav tegevus. Nii sellelgi kevadel. 15. maist kuni 19. maini said paljud õpilased osaleda loodusõpetuse ja bioloogia tundides, mida viis läbi Keskkonnaameti spetsialist Maarika Männil.

Õpilased said teadmisi juurde Eesti imetajate ja vees elavate pisiloomade kohta. Kokku osales 18 klassi esimesest kuni kaheksanda klassini.

Maarika Männil tõi kooli imetajate nahad, koljud ja „pabulad“. Ühe või kahe koolitunni jooksul said õpilased silitada erinevate loomade (ilves, hunt, šaakal, mutt jms) nahku, uurida nende hambaid ja seostada hammaste ehitust toitumisega ning uurida ka erinevat toitu söövate loomade „pabulaid“.

Väikeste selgrootute loomade uurimiseks pidid klassid ette võtma jalutuskäigu Esna jõe äärde. Seal tutvusid õpilased töövahenditega ning loomade püügivõtetega. Kui pisiloomi oli püütud piisaval hulgal, siis hakati neid loomi määrama. Õpilased tutvusid ujuritega, mudakukkedega, kiilivastsetega, selgsõuduritega ning paljude ussidega. Lisaks oli veel ka suur hulk imetillukesi konnakulleseid. Kui kõik loomad said määratud, siis saadeti nad „koju“ ehk jõkke tagasi. Nõnda sai täidetud kohe kaks ülesannet – õuesõppes uued teadmised ja edasi-tagasi kõndimisel ka lisasammud, mis on Liikuma kutsuva kooli õpiastele tore saavutus.

Õpetajad said ka väga palju uusi teadmisi ning koostöö Maarika Männiliga toimis suurepäraselt. Suur kiitus õp. Kristile, kes oli toreda õppenädala eestvedajaks.

Teate koostas õp. Lorina Kukk