5.a ja b klass käisid õues vanasõnasid otsimas. Õpilased jagunesid kolme rühma. Esimene rühm sai vanasõna alguse, teine rühm lõpu ning kolmanda rühma käes olid vanasõnade selgitused. Üksteisega suheldes ja ringi liikudes saadi kokku vanasõna ja selle selgitus. Seejärel tutvustati ja selgitati kokku saadud lauseid.

Põnev oli sel viisil vanasõnu õppida!

Merit Puna