22.märtsil toimus taas teema- ja aruteluõhtu lastevanematele. Sel korral leidsid käsitlust aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektrihäire ja õpiraskused. Aruteluõhtu raames jagas üks lapsevanem kogemuslugu oma lapsest ja vastas teiste vanemate küsimustele. Rõhutatud sai asjaolu, et lapse igapäevast toimetulekut mõjutava sümptomaatika avaldumisel ei ole olulisim eesmärk diagnoosimine, vaid lapsest lähtuva toetava keskkonna loomine. Teadlikkus lapse eripärast võimaldab teda ka teadlikumalt abistada ja seda nii kodus kui ka koolis.

Järgmine kohtumine lapsevanematega toimub 19.aprillil kell 18.00-19.30, mil räägitakse ülitundlikkusest ja ülitundlikust lapsest. Vanematele saadetakse eelnevalt meeldetuletus ja registreerumisvorm.

Koolipsühholoog Marie Runnel