17.mail toimus käesoleva õppeaasta viimane teema- ja aruteluõhtu lastevanematele. Sel korral rääkisime põhjalikumalt motivatsioonist. Keskendusime laste motivatsioonilisele arengule ja seda mõjutavatele teguritele. Läbi sai arutatud kodu ja kooli roll lapse motivatsiooni kujunemisel, selle säilimisel ja motivatsiooni tõstmisel.

Soovitusliku kirjandusena tõin sel korral välja koolipsühholoogia professor Eve Kikase toimetatud raamatust “Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes” kolmanda peatüki, mis keskendub motivatsioonile. Raamat on täies mahus kättesaadav järgmiselt lehelt: https://haridus.ut.ee/sites/default/files/inline-files/edukoraamatkaanega_0.pdf
Lisaks kõlas soovitusena tutvuda lastevanemate käsiraamatu “Imelised aastad” kolmanda peatükiga, kus räägitakse preemiatest ja stiimulitest. Kuigi raamat ise keskendub 2-8-aastaste laste kasvatamise oskustele, saab preemiate ja stiimulite peatükist väga häid ideid iga vanem. Ka aruteluõhtul sai erinevate preemiasüsteemide rakendamise kohta kogemusi ja nõuandeid jagada.

Aitäh kõigile osalejatele ja kaasa mõtlejatele meie õhtustel kokkusaamistel selle õppeaasta jooksul!

Heade soovidega
Marie Runnel
PHPK koolipsühholoog