Võstlus toimus viies voorus V ja VI klassi õpilastele.

 Voorud ja teemad:

  • I voor – toimus  5. – 11. detsembrini (Teema: AJAARVAMINE)
  • II voor – toimus 9. – 15. jaanuarini (Teema: AJALOOALLIKAD)
  • III voor – toimus 6. – 12. veebruarini  (Teema: ARHEOLOOGIA
  • IV voor – toimus 6. – 12. märtsini  (Teema: ARHIIVID JA MUUSEUMID)
  • V voor – toimus 3. – 9. aprillini  (Teema: AJALOO ALGUS)

Diplomid anti välja viie vooru kokkuvõttes. Max 154 punkti.

  • I järgu diplom 91 – 100% viie vooru punktidest
  • II järgu diplom 81 – 90% viie vooru punktidest
  • III järgu diplom 71 – 80% viie vooru punktidest

 Meie kooli õpilased, kes saavad diplomi:

I järk:     
Hendrik Pai                      140,5 punkti

II järk:    
Gregor Kaugerand           138,2 p.
Elisabeth Kommendant  134 p.
Joel Kruuts                        134 p.
Remy Laar                         129,2 p.
Tevon Trääl                       125,5 p.

 III järk:    
Lisete Piim                       124,5 p.
Karoli Sõmermaa            114,2 p.
Teele Renser                    109,2 p.
 

Kõik vähemalt kolmes voorus osalenud võistlejad saavad osalejatunnistuse.

Kiitus kõigile osalenutele!

https://e-oppekeskus.ee/viktoriinid/uleriigiline-ajaloovoistlus-mammut/

Teate koostas ajalooõpetaja Erika Kranich