3a ja 3b klass käisid Paide tehisjärve ääres veeohutuse koolitusel. Korrati üle ohutu käitumise reeglid veekogu ääres, harjutati päästerõnga viskamist ning päästevesti selgapanekut.

Teate koostas Taimi Jürgenstein