7.mail külastasid seitsmendikud tehnoloogiaõpetuse ja bioloogia tundide raames Combimill Reopalu OÜ saeveskit.

Saeveskis õpiti, mis on mets ja kui palju metsa on hetkel Eestis. Räägiti liigilisest osakaalust ja kaitse all olevate metsade suurusest. Saadi teada, mida metsast tehakse ja millised on uusimad arendatavad tooted puidust ning millised on metsa- ja puidusektoriga seotud ametid. Samuti seda, kes on kooreürask ning kus ja kui palju ta pahandust teeb.

Saadi ülevaade saeveski ajaloost ja hetke olukorrast nii Järvamaal kui Eestis. Seda, milliseid koguseid ja mida toodetakse, kui palju on töötajaid, milline on palk ja tööjõu voolavus. Kuidas on olukord alaealiste ja osalise töökoormusega töötajatega ning millised teadmised ja oskused on saeveskis töötamiseks vajalikud.

Saeveskis nägime, kuidas saetakse palgist välja erinevaid saematerjale. Kuidas ja mis alustel neid sorteeritakse, kuidas erinevad sordid eraldatakse ja kuidas pärast kuivatamist materjal uuesti sorteeritakse ning müügiks ette valmistatakse.

Oli igati huvitav ja teadmisterohke õppekäik.

Täname Combilli lahkeid töötajaid Janist ja Tõnu, kes õpilastega oma teadmisi ja tegemisi jagasid!

Õpilasi saatsid õpetajad Pirjo ja Kristi