1.trimestril õppisid 8. klasside õpilased inimeseõpetuse tunnis tervisega seotud teemasid ja seda, millised on tervist mõjutavad tegurid ning milline on sotsiaalreklaam. Saadi teada, et Eesti rahvastiku terviseprobleemideks on eluviisihaigused ja riskikäitumine.

Õpilased kirjutasid, milliseid tervisealaseid kampaaniaid tuleks nende meelest korraldada meie koolis. Arvati, et on liiga palju koolistressi ja -väsimust, et õpilased peaksid saama piisavalt ööund ja liikuma rohkem. Märgiti ka, et palju rohkem peaks pöörama tähelepanu tervislikule toitumisele ja peab hoiduma igasugustest uimastitest. Tuletati meelde, et peale kehalise kasvatuse tundi on vaja ennast pesta.

Õpilased said teha ise ettepanekuid ja otsustada, kuidas moodustada töörühmad ning millise tervist edendava sõnumiga plakati nad tahavad valmistada.

Kunstiõpetuse õpetajate juhendamisel valmisid plakatid, mis nüüd on väljas kooli koridoriseinal, et tähtsad sõnumid kõigi õpilasteni jõuaksid.

 

Suur tänu õpetaja Pirjo Aerule ja õpetaja Helen Trugile.

 

Teate koostas:

Tiina Pihl

inimeseõpetuse õpetaja