26.märtsil külastas 7d klass Eesti Ringhäälingumuuseumi.
Näituse esimeses osas olid esemeid ja materjalid raadio algusaegadest,“raadioonu” Felix Moori ja Riigi Ringhäälingu direktori Fred Olbrei vahakujud, 1938.a. plaadilõikaja ja Türi raadiosaatejaama makett.
Teises osas reportermagnetofonid, mikrofonid, stuudiote ja saatejaamade seadmed.
Erinevad televiisorid andsid ülevaate telerivaatamise ajaloost Eestis.
Nägime ja kuulsime palju huvitavat raadiote, televiisorite ning saatejuhtide kohta .
Nähtu põhjal koostab iga õpilane kokkuvõtte.

Õpetaja Erika Kranich