20.märtsil said lapsevanemad igakuisel teema- ja aruteluõhtul kaasa mõelda liikumise teemal. Kohtumisel räägiti liikumise mõjust arengule ja sellest, kuidas liikumine mõjutab nii täiskasvanute kui ka laste füüsilist ja vaimset tervist. Olulisel määral keskenduti sellele, et kuidas mõjutab füüsiline liikumine aju ja läbi selle inimese keskendumist, mälu, õpivõimet, mõtlemist, stressiga toimetulekut ja meeleolu. Lisaks arutasime seda, kuidas luua peres tervislikud harjumused liikumiseks.
Raamatusoovituseks oli sel korral Anders Hanseni “Tugev aju. Kuidas liikumine ja treening sinu aju tugevdavad”
Järgmine lastevanemate teema- ja aruteluõhtu toimub Paide Hammerbecki Põhikoolis 17.aprillil.

Marie Runnel
PHPK koolipsühholoog