Paide Hammerbecki Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub neljapäeval, 08. septembril 2022 algusega kell 17:30 kooli aulas. Peale üldkoosolekut toimuvad klassikoosolekud.

Koosoleku päevakord:
1. Kokkuvõte kooli tegevusest 2021-2022 õppeaastal ning põhieesmärgid ja põhitegevused 2022-2023 õppeaastal – Barbi Valdmann, kooli direktor
2. Kokkuvõte kooli hoolekogu tegevusest 2021-2022 õppeaastal- Asko Osula, hoolekogu esimees
3. Uue hoolekogu liikme valimine.
4. Õpilaste vaimse tervise toetamisest ja lastevanemate kaasamisest 2022-2023 õppeaastal- KIVA meeskonna liikmed Taimi Jürgenstein ja Riina Õun, koolipsühholoog Marie Runnel.

Lugupidamisega

Barbi Valdmann
kooli direktor