6a ja 6b klass lõimisid õppetöös kolme õppeainet- loodusõpetus, ühiskonnaõpetus ja eesti keel. Koolitunnis õpitud teooria fossiilsete ja rohekütuste kohta ning loodust säästev tootmine said praktiliselt üle vaadatud. Praktilist õpet tegime Paide linnale elektrit ja sooja tootvas ettevõttes Enefit Green. Asutust külastades saime teada, millised oskused on vajalik koostootmisjaamas töötamiseks ning millised on tööd, mida seal tehakse. Saime teada, milliseid füüsika ja keemia põhiteadmisi sealsed töötajad igapäevaselt peavad kasutama. Oli põnev jälgida operaatorite tööd, mis kohati võis sarnaneda arvutimänguga. Õpilased said ka kogemuse, kui palju füüsilist liikumist sellisel tööl on. Mööda kõrgeid treppe on vaja üles ja alla liikuda tööpäeva jooksul korduvalt ning vajadusel ka väga kiirelt. Saime katlamaja katuselt nautida ka ilusat vaadet Paide linnale. Täname väga sealseid töötajaid, kes meid lahkelt vastu võtsid ning meile uusi teadmisi jagasid.

Õpilasi juhendasid ja saatsid Kairit Wirth ja Kristi Pärt