7.a klass kontrollis teadmisi ajaloos läbi mängu, mille nad ise olid läbi õppeprotsessi koostanud.

Kõigepealt töötas iga õpilane tunnis omandatud materjali veelkord iseseisvalt läbi, koostades iga teema kohta ühe küsimuse.

Õpetaja reastas küsimused  ning nüüd tuli õpilastel rühmadena leida vastused (veelkord materjaliga tööd tehes) kõikide kaaslaste poolt esitatud küsimustele. Oluline oli meeskonnatöö- milline on mõistlik tööjaotus, et võimalikult väikese aja kuluga leida vastused kõikidele küsimustele.

Ja siis läks mänguks. Igale värvile vastas kindel teema. Võimalus oli vastata peast  või abimaterjaliga. Võistlustulle astuti tunnis moodustunud meeskonnaga. 

Ja nii tegimegi rännaku Bütsantsist Vana-Vene riiki.

 

Teate koostas õpetaja Merit Puna