Reedel 22.märtsil käisid meie kooli õpilasesinduse viis liiget Ly Kotkas, Mia-Mai Kirss, Enrico Anton, Helen Kirss ja Andra Miia Vaher Väätsal mini arvamusfestivalil NORMUS. Seda üritust korraldas Väätsa Põhikooli 8.klass ja see toimus Väätsa Rahvamajas. NORMUS koosnes sissejuhatusest, kahest arutelust ja päeva kokkuvõttest ning lõpetamisest. Arutelude teemadeks oli vaimne tervis on kui mõju võimas puu!, kooli heaolu- kellele see peaks korda minema? ja anonüümselt tumeveebi lõksus? Meie kool sai esindatud kõikides erinevates aruteludes. Esimeses arutelus räägiti põhiliselt nendest teemadest ning sai ka ise küsimusi küsida ja paneel vastas neile. Küsimusi sai küsida anonüümselt kasutades telefoni. Teises arutelus sai ise sõna sekka öelda tehes grupitööd. Vaimse tervise alal olid teise diskussiooni ajal ühised arutelud, kooli heaolu alal erinevad mõttevahetused seoses kooliga nagu näiteks koolivorm, koolisöök, eksamid, kooli alguse kellaaeg jne, tumeveebi alal lahendasid õpilased juhtumeid mis olid seotud varjatud tegevustega internetiavarustes. Päeva kokkuvõttes räägiti lühidalt läbi kõik kolm teemat.

Kahele kõige aktiivsemale õpilasele jagati ka eriauhind.

Üks eriauhinna vääriline õpilane oli meie kooli Ly Kotkas.

Palju õnne Lyle ja suur tänu Väätsa Põhikooli 8.klassi õpilastele selle väga vajaliku festivali korraldamise eest!

Teate koostas:

Mia-Mai Kirss