25. ja 26. jaanuaril käisid 2.a ja 2.b klass raamatukogutunnis. Teemaks oli ilukirjandusteosed, teatmeteosed ja õpikud. Raamatute paigutus riiulis ja tähestiku kordamine.

Õpilased said teada, et ilukirjandusteosed on juturaamatud ja luuleraamatud. Need omakorda jagunevad eesti autorite raamatud ja välismaa autorite raamatud. Teatmeteosed ehk teatmeraamatud on trükitud andmekogud, mis annavad tõepärast infot ja jagavad teadmisi. Vaatlesime õpilastega erinevaid ilukirjandusteoseid ja erinevaid teatmeteoseid.

Rääkisime, kuidas on raamatud riiulitesse paigutatud. Teatmeteosed on paigutatud raamatukogu liigitustabeli alusel. Ilukirjandusteosed on riiulitesse paigutatud raamatu autori perekonnanime esitähe järgi.

Et õpilased saaksid neid teadmisi kasutada, jagasime klassi 4 gruppi. Iga grupp sai 5 raamatut. Need tuli esmalt pealkirja järgi panna tähestikulisse järjekorda ja siis autori perekonnanime järgi panna tähestikulisse järjekorda. Seejärel pidi iga grupp paigutama raamatud riiulitesse õigetesse kohtadesse.

Kõik õpilased oli väga tublid ja said ülesannetega väga hästi hakkama.

 

Raamatukoguhoidja

Tiia Paapsi