21. veebruaril osalesid meie kooli õpilased projektipäeval “Tööle kaasa!”. Eesmärgiks oli saada teadlikumaks töömaailmas toimuvast ning tutvuda erinevate elukutsetega. Õpilased külastasid erinevaid ettevõtteid ja asutusi nii Järvamaal kui ka kaugemal. Nähtust ja kuuldust tehti klassides kokkuvõte ja jagati oma kogemusi kaaslastega.
Suur tänu lapsevanematele ja ettevõtetele, kes koostöös kooliga selle huvitava õppepäeva võimalikuks tegid!

sõnumi koostas
Taimi Jürgenstein