20.05. käisid 7.a klassi õpilased ajaloo tunnis tutvumas keskaegse Paide tänavavõrguga. Keskaegsest Paidest pole säilinud peale kindluse varemete ühtegi hoonet, sest algne Wittenstein hävitati Liivi sõja ajal. Kuid tänavad on alles. Näiteks Pärnu 12 hoone asub keskaegse linnamüüri ja vallikraavi asukohal.

Õpilased said kaardi majade aadressidega, liikumismarsruudi ja töölehe. Igal majal asub infotahvel, millel olev QR kood annab infot keskaegse Paide kohta. Selle põhjal tuli täita töölehel olev lünktekst.

Nüüd teame, kus kulges keskaegse Paide linnamüür ja milliseid tänavaid mööda sammusid keskaja inimesed.

#õueõppima #liikumakutsuvkool